4
null
Nigisti Solomon
Tour planner in Addis Abeba

My name is Nigisti Solomon and I grew up in Adigrat, the Tigray region of northern Ethiopia which is known for rock hewn churches, archeological sites and ancient Kingdom of Axum.

I was born during the Ethiopian Orthodox Christmas holiday so my parents named me Nigisti which means “Queen,” an honorific reference to that sacred time of the year.

At Addis Ababa University I earned a Bachelor of Arts degree in Foreign Languages, focusing on English Literature for my major and minor in French. Then I earned a diploma in Tour Operations from the Catering & Tourism Training Institute, pursing my interest in travel and hospitality.

My mother inspired me to learn about Ethiopian history, culture and biodiversity.  And I endeavor to share Ethiopia’s beauty and splendor with others.

As a tour operator I enjoy discussing Ethiopia’s stunning landscapes, astonishing flora and fauna one encounters in our National Parks, geology of the Great Rift Valley, and the Danakil Depression, which is the lowest point in the world.  With unique geology, rich biodiversity and, anthropologically, the Land of Human Origins, Ethiopia is a rewarding travel destination.

Numele meu este Nigisti Solomon și am crescut în Adigrat, regiunea Tigray din nordul Etiopiei, care e cunoscută pentru bisericile din piatră, siturile arheologice și anticul Regat Axum.

M-am născut în timpul vacanței de Crăciun Ortodox etiopian, așadar părinții mei m-au numit Nigisti, care înseamnă ”Regină”, o referință onorifică pentru acel moment din an.

La Universitatea din Addis Abeba m-am licențiat în Limbi Străine, cu primă specializare literatura engleză, apoi cea franceză. Apoi am absolvit Institutul de Catreing & Turism cu diplomă de Operator de Turism.

Mama m-a inspirat să învăț despre istoria Etiopiei, cultură și biodiversitate. Îmi doresc să împărtășesc cu alții spledorile și frumusețile Etiopiei.

Ca operator de turism, îmi place să dezbat despre peisajele uimitoare ale Etiopiei, fantastica floră și faună care se găsește în parcurile noastre naționale, geologia Marelui Rift și depresiunea Danakil, care este la cel mai jos punct din lume. Cu o geologie unică, o biodiversitate bogată și, antropologic vorbind – pământul Originii Umane, Etiopia este o destinație de călătorie foarte satisfăcătoare.

 

null
Follow Nigisti